Fabrika fotografa je sa radom počela u oktobru 2013-e godine sa nižim kursevima i idejom da kroz kreativnu praksu obuči osnovama fotografije, ručnim podešavanjima na profesionalnim aparatima.

U februaru 2014-e prva grupa od petoro sadašnjih fotografa je krenula na napredni nivo kursa fotografije.

Okupljamo sve ljubitelje fotografije, uzrast nije bitan, već volja, kreativnost i strpljenje.

Teorije je malo, sve se uči kroz praksu, u individualnom i grupnom radu, a najviše se nauči na čuvenim kritičkim radionicama gde se svaka posebna fotografija komentariše, odnosno kritikuje, pohvaljuje.
Na kursu se uz osnovna tehnička pravila uči odnos sa ljudima, odnos aparata i lične perspektive.

„Kada jednom uđeš u Fabriku, ne želiš iz nje da izađeš“

Sve kurseve vodi diplomirani fotograf Aleksandra Popović i Goran Zlatković, a učenici koji su najtelentovaniji i najvredniji su asistenti i svako ko se tako pokaže postaje asistent na početnom ili naprednom kursu.

Polaznici su različitog uzrasta, najmlađi polaznik ima 4 godine, a najstariji 72, neki kursevi se obavljaju i online.

Sistem učenja u Fabrici fotografa je suprotan njegovom nazivu.

U Fabrici se ne „štancaju“ isti fotografi, već pomažemo da se svako „pronađe“ u toku kursa, ispolji svoj jedinstven stil, to se najbolje vidi kada grupa od osmoro ljudi fotografiše istog modela, a fotografije su unikat, svaka za sebe.

Nastojimo da gradimo nove perspektivne umetnike koji stvaraju svoj svet kroz objektiv, svako na svoj način.