Basic Photoshop-a CS5 se sastoji iz osnovnog kursa 1-og nivoa i osnovnog kursa 2-og nivoa. U 1-om nivou se uče fundamentalne osnove CS5 softvera-kako da organizujete radni prostor, otvorite i sačuvate fotografije, razlike izmedju formata, osnove i primene alatki, jednostavne tehnike editovanja i korekcije, osnove selekcije, Photoshop akcije, kao i osnove Adobe Bridge softvera i osnove digitalnog razvijanja i/ili korekcije fotografija. U 2-om nivou se znanje stečeno u 1-om nivou dalje razvija-pokriva se detaljno razvijanje i/ili manipulacija fotografija, naprednije editovanje u Photoshop softveru, detaljnija analiza već upoznatih alatki, osnove korekcija boja, slojeva i nivoa, korišćenje maski, upotreba Alpha kanala, napredno digitalno razvijanje, itd.

Intermediate Photoshop-a CS5 se sastoji iz naprednog kursa 1-og nivoa i naprednog kursa 2-og nivoa i dizajniran je za srednje usavršavanje znanja za studente koji su savladali osnovno znanje. U 1-om nivou se upoznaje i vežba složeniji način editovanja fotografija u Photoshop-u, upotrebom više samostalnih maski i/ili slojeva, pojedinačna manipulacija tamnih, srednjih i visoko svetlih tonova, stilska upotreba slojeva usavršavanjem stečenog znanja u oblasti Photoshop filtera itd. U 2-om nivou studenti će raditi na daljem usavršavanju i sticanju naprednog znanja iz oblasti korekcije boja koristeći manuelne tehnike, napredne tehnike korišćenja selektivnih i podešavajućih maski, miksovanje slojeva, histogram, tehnike ‘neuništivog’ načina editovanja, upravljanje i kontrola spektra boja itd.

Oba kursa, Basic i Intermediate, i prateći nivoi su kombinacija teorije i praktičnih vežbi i dizajnirani su tako da daju osnovno i napredno razumevanje u načinu upotrebe Photoshop CS5 softvera kod editovanja fotografija i/ili korekcije istih. Na kraju osnovnog kursa, naučićete osnovnu manipulaciju fotografija u fazi digitalnog razvijanja, kao i u fazi manipulacije digitalnih fotografija u Photoshop CS-u. Na kraju naprednog kursa, znanja stečena u osnovnom kursu ćete dalje usavršavati do te mere da samostalno počnete da se bavite manipulacijom i editovanjem fotografija, kao i daljeg usavršavanja stečenog znanja putem ličnog iskustva.